خبرگرافی

مشخصات سه ماهواره جدید ایران در مدار

ماهواره “مهدا” از ماهواره های سبک وزن پژوهشگاه فضایی ایران برای آزمایش زیرسیستم های ماهواره ای توسعه یافته ساخته شده است.

به گزارش ایسنا، نانوماهواره «کیهان ۲» یکی از ماهواره‌های مکعبی صائران است که برای اثبات فناوری موقعیت‌یابی فضاپیما طراحی شده است. “کهان 2” امکان تعیین موقعیت را به صورت بومی و مستقل از سیستم های موقعیت یاب جهانی، برای گیرنده های زمینی فراهم می کند.

نانوماهواره «هتف 1» از ماهواره‌های مکعبی شرکت سایران برای اثبات فناوری ارتباطات باریک با استفاده از اینترنت اشیا ساخته شده است.

مشخصات سه ماهواره جدید ایرانی در مدار

ماهواره بر «سیمرغ» با سوخت مایع دو مرحله ای در وزارت دفاع ساخته شد.

ماهواره بر «سیمرغ» در هفتمین پرتاب تحقیقاتی خود توانست با تزریق چندین ماهواره دریچه جدیدی را در پرتاب های فضایی کشور بگشاید.

مشخصات سه ماهواره جدید ایرانی در مدار

این پرتاب موفق یازدهمین پرتاب موفق فضایی در دولت سیزدهم است.

جزئیات پرتاب 3 ماهواره

ماهواره مهدا یک ماهواره 32 کیلوگرمی از سری ماهواره های سبک وزن پژوهشگاه فضایی ایران است که برای آزمایش زیرسیستم های ماهواره ای پیشرفته طراحی و ساخته شده است. ماموریت اصلی این ماهواره بررسی صحت عملکرد ماهواره بر سیمرغ در تزریق چندگانه محموله فضایی در مدار پایین زمین و ارزیابی عملکرد برخی از طراحی های جدید و قابلیت اطمینان فناوری های بومی در فضا است.

نانوماهواره کیهان 2 مجموعه ای از ماهواره های مکعبی شرکت سایران با وزن کمتر از 10 کیلوگرم است که برای اثبات فناوری موقعیت یابی پایگاه فضایی طراحی و ساخته شده و امکان تعیین موقعیت را به صورت محلی و مستقل از سیستم های موقعیت یاب جهانی فراهم می کند. برای گیرنده های زمینی

نانوماهواره هاتف 1 یکی از سری های ماهواره های مکعبی سایران با وزن کمتر از 10 کیلوگرم به منظور اثبات فناوری ارتباط باند باریک با استفاده از اینترنت اشیا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *