خبرگرافی

خاطرۀ قالیباف از خرید گیلاس طرقبه در تهران به ده برابر قیمتخاطره یک قالیباف از خرید گیلاس ترگابا در تهران به قیمت ده برابر قالیباف: بزرگترین چیزی که کشاورز را آزار می دهد تفاوت قیمتی است که دلالان ایجاد می کنند.
۰